Witryna jest wciąż w budowie, informacja na temat wszystkich naszych usług już niebawem!
Polska

Polityka prywatności

Gromadzone dane osobowe służą jedynie do celów związanych z funkcjonowaniem bloga, newslettera oraz obsługą komentarzy. Nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych ani nie udostępniamy osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sto12.pl jest Tomasz Gularski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą sto12 – Tomasz Gularski, adres siedziby Gdynia ul. Janowska 50/2, 81-017 Gdynia, NIP: 9581444618, adres poczty elektronicznej [email protected], zwany dalej „Administratorem”.

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług wykorzystywanych przez Administratora przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Administrator przetwarza adres email, imię, adres IP, treść komentarza, tytuł wiadomości formularza kontaktowego oraz zanonimizowane informacje statystyczne

Użytkownik w każdym momencie może: 1. zażądać dostępu do treści swoich danych osobowych, 2. zażądać sprostowania treści swoich danych osobowych, 3. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 5. usunięcia i co za tym idzie zaprzestania dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Żądania należy przesłać poprzez wskazane na tej stronie dane kontaktowe. Użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.