Witryna jest wciąż w budowie, informacja na temat wszystkich naszych usług już niebawem!
Polska
Usługi śledcze

Audyt śledczy.

Audyt śledczy jest usługą realizowaną w przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w firmie.

Weryfikacja
Sprawdzimy, czy faktycznie doszło do nieprawidłowości.
Dowody
Przygotujemy materiał dowodowy do wykorzystania w ewentualnym postępowaniu.
Straty
Pomożemy w szacowaniu powstałych strat.
Wsparcie
Zaproponujemy rozwiązania wzmacniające kontrolę wewnętrzną.
Zgodnie z raportem ACFE ``A Report to the nation`` z 2022 roku:
55%
sprawców oszustw stanowią pracownicy firmy

42%
nadużyć zostało wykrytych dzięki otrzymanej informacji

28%
sprawców oszustw stanowią klienci oraz dostawcy usług

58%
spraw zostało przekazanych organom ścigania

Oszustwo to nie tylko strata finansowa

Reputacja i zaufanie klientów stanowią kluczowe elementy sukcesu organizacji, a ich utrata może prowadzić do długotrwałego procesu odbudowy. Skutki oszustwa mogą wiązać się z utratą zaufania klientów i wizreunku firmy, szczególnie jeśli zostało ono nieprawidłowo zarządzone.

Pomagamy również chronić się przed ryzykiem oszustwa!

Nie zniechęcamy przed kontaktami z organami ścigania. Należy pamiętać, że dobrze przygotowany materiał dowodowy, może skutecznie usprawnić przebieg postępowania.

Nie. Dołożymy wszelkich starań, jednak zgodnie z zasadami etyki zawodowej Certyfikowanych Audytorów Śledczych, nie możemy podjąć się zadania, do realizacji którego nie posiadamy kompetencji lub środków.

Nie. Znaczna część zdarzeń nie jest ścigana z urzędu. W naszych działaniach rozumiemy, że „rozgłos” w sprawie nie jest pożyteczny dla poszkodowanej firmy.

Potrzebujesz informacji?

Skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych informacji. Nie pobieramy opłat za wstępnę zapoznanie się ze sprawą. Wycena usług jest uzależniona od specyfiki sprawy.

Przeciwdziałanie jest prostsze od leczenia. Pomagamy zbudować firmę odporną na nadużycia.

Analiza ryzyka

Pomożemy zidentyfikować istniejące podatności i wdrożyć działania ukierunkowane na przeciwdziałanie

Weryfikacja kontrahenta

Sprawdzimy kontrahentów, dostawców.Przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka współpracy.

Szkolenia

Przygotujemy szkolenia dla pracowników lub kierownictwa.